8. mednarodna konferenca Otrok v gibanju "Kineziologija - pot zdravja"

datum: 01.05.2014

kategorija: Obvestila za zaposlene


Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziologijo IKARUS in Pedagoška fakulteta v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Pedagoško fakulteto in Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto organizirajo 8. MEDNARODNO KONFERENCO OTROK V GIBANJU - A CHILD IN MOTION »Kineziologija – pot zdravja«, ki bo 2.- 4. oktobra 2014 v Kongresnem centru Bernardin, Portorož, Slovenija

Kineziologija - znanost o gibanju ima v sodobni družbi vse pomembnejšo vlogo in odgovornost pri spodbujanju aktivnega življenjskega sloga ter zagotavljanju zdravega in uravnoteženega razvoja posameznika. Le na najmlajših lahko gradimo učinkovite in trajne spremembe. Otroci so naša prihodnost, zato je s preučevanjem gibalnih kompetenc in vedenj nujno pričeti dovolj zgodaj.

Letošnja konferenca Otrok v gibanju bo potekala pod geslom Kineziologija – pot zdravja, s katerim želimo izpostaviti interdisciplinarni pristop, ki ga ta znanstvena veda vključuje. Poudariti želimo njeno vlogo in usmerjenost v otrokov celostni razvoj. Cilj konference je zato združiti znanstvena spoznanja in primere dobe prakse s področja kineziologije ter drugih znanstvenih disciplin in strokovnih področij, ki skupaj pomembno prispevajo k razumevanju prepletenosti gibalne aktivnosti z zdravjem naših otrok in mladostnikov.

Konferenca je namenjena kineziologom, športnim pedagogom, vzgojiteljem, razrednim učiteljem, pedagogom, psihologom, sociologom, specialnim pedagogom, zdravnikom, strokovnjakom s področja prehrane ter raziskovalcem omenjenih področij, da s svojim znanjem in najnovejšimi spoznanji prispevajo k kakovostnemu in zdravemu gibalnemu razvoju otrok. Tudi tokrat bodo uvodne plenarne prispevke predstavili mednarodno uveljavljeni vrhunski strokovnjaki, ki na svojem področju raziskovanja sodijo v sam svetovni vrh.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in vas pričakujemo v Portorožu!

prof. dr. Rado Pišot,
predsednik znanstvenega odbora


Več informacij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino