Razpis EGP - NFM za zaposlene

datum: 15.10.2014

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščam vas, da ima Univerza na Primorskem odprt nov razpis mednarodne mobilnosti, tj. razpis EGP in NFM.

Več informacij: www.pef.upr.si/mednarodno_sodelovanje/norveski_financni_mehanizem
Rok prijave: Veljavne bodo le prijave, ki jih bo UP prejela do vključno 24. 10. 2014 do 14. ure.
Razpis za zasoslene: www.upr.si/index.php?page=static&item=212

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino