Poziv za predlaganje kandidata za priznanje UP PEF

datum: 24.10.2014

kategorija: Obvestila za zaposlene

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper, ki ga je sprejel Senat UP PEF na 16. dopisni seji 28. oktobra 2004, in spremenil na  24. redni seji 4. februarja 2005, 33. dopisni seji 4. novembra 2005, 59. redni seji 16. maja 2007, 11. redni seji 3. oktobra 2008, 22­­. redni seji 6. novembra 2009 in 38. redni seji 1. aprila 2011, izdajam naslednji

P O Z I V

Pozivamo vas, da v skladu s Pravilnikom o priznanjih Pedagoške fakultete Koper (v nadaljevanju: pravilnik) predlagate kandidate za naslednje posebno priznanje Pedagoške fakultete za študijsko leto 2013/2014: 

»Študentsko nagrado Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete« najboljšim študentom za izredne dosežke pri pripravi zaključnih del na študijskih programih, ki jih izvaja fakulteta.

Postopek posredovanja predlogov kandidatov za priznanje je opredeljen v poglavju Študentska nagrada Pedagoške fakultete Koper Univerze na Primorskem zgoraj navedenega pravilnika. Pravilnik je dosegljiv na spletni strani UP PEF (www.pef.upr.si - Predstavitev – Pravni akti - Pravni akti UP PEF).

Popolne vloge se oddajo v tajništvu fakultete Samostojni strokovni delavki za splošne zadeve Andreji Sopič. Predlogi morajo biti oddani v zaprti pisemski ovojnici, na njih pa mora biti označena vrsta priznanja in oseba, ki je pooblaščena za podajo predloga.

Tajništvo jih bo predalo komisiji iz tretjega odstavka 3. člena pravilnika.

Rok za oddajo predlogov za priznanja je ponedeljek, 3. novembra 2014, do 12. ure.

Komisija se bo sestala in predlagala kandidate za priznanja Senatu UP PEF, ki bo o predlogih odločil predvidoma na redni seji v mesecu novembru 2014.

Posamezna priznanja bodo podeljena ob slavnostni podelitvi diplom v mesecu decembru 2014 ali na drugi podelitvi, predvidoma v mesecu aprilu 2015, odvisno od tega, na kateri podelitvi bo podeljena zaključna listina nagrajenemu prejemniku.

Poziv za ostala posebna priznanja UP PEF za leto 2014 bo objavljen v prvih mesecih leta 2015, podelitev teh posebnih priznanj pa bo potekala na slavnostni seji akademskega zbora v okviru tedna UP PEF, ki bo organiziran v mesecu aprilu 2014.

Koper, 24. oktober 2014

Dekanja
prof. dr. Mara Cotič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino