Poziv za predlaganje kandidata za priznanje UP PEF

datum: 05.11.2015

kategorija: Obvestila za zaposleneNa podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper, ki ga je sprejel Senat UP PEF na 16. dopisni seji 28. oktobra 2004, in spremenil na  24. redni seji 4. februarja 2005, 33. dopisni seji 4. novembra 2005, 59. redni seji 16. maja 2007, 11. redni seji 3. oktobra 2008, 22­­. redni seji 6. novembra 2009,  38. redni seji 1. aprila 2011 in na 9. dopisni seji 3. novembra 2015, izdajam naslednji   P O Z I V.  

Pozivamo vas, da v skladu s Pravilnikom o priznanjih Pedagoške fakultete (v nadaljevanju: pravilnik) predlagate kandidate za naslednje posebno priznanje Pedagoške fakultete za študijsko leto 2014/2015: 

  »Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« najboljšim študentom za izredne dosežke pri pripravi zaključnih del na študijskih programih, ki jih izvaja fakulteta.  

Postopek posredovanja predlogov kandidatov za priznanje je opredeljen v poglavju Študentska nagrada Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem zgoraj navedenega pravilnika. Pravilnik je dosegljiv na spletni strani UP PEF (www.pef.upr.si - Predstavitev – Pravni akti - Pravni akti UP PEF).   Popolne vloge se oddajo v tajništvu fakultete Samostojni strokovni delavki za splošne zadeve Andreji Sopič. Predlogi morajo biti oddani v zaprti pisemski ovojnici, na njih pa mora biti označena vrsta priznanja in oseba, ki je pooblaščena za podajo predloga.   Tajništvo jih bo predalo komisiji iz tretjega odstavka 3. člena pravilnika.   Rok za oddajo predlogov za priznanja je ponedeljek, 16. novembra 2015, do 9. ure. 

Komisija se bo sestala in predlagala kandidate za priznanja Senatu UP PEF, ki bo o predlogih odločil predvidoma na dopisni seji v mesecu novembru 2015.   Posamezna priznanja bodo podeljena ob slavnostni podelitvi diplom v mesecu decembru 2015 ali na drugi podelitvi, predvidoma v mesecu aprilu 2016, odvisno od tega, na kateri podelitvi bo podeljena zaključna listina nagrajenemu prejemniku.    

Koper, 4. november 2015

Dekanja
prof. dr. Mara Cotič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino