Razpis za podelitev priznanj in nagrad UP za leto 2015

datum: 05.11.2015

kategorija: Obvestila za zaposlene


Na spletni strani Univerze na Primorskem je objavljen Razpis za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2015. Vaše predloge potencialnih kandidatov za priznanja in nagrade Univerze na Primorskem lahko posredujete do ponedeljka, 16. novembra 2015, na elektronski naslov andreja.sopic@pef.upr.si. Predlogi bodo obravnavani s strani komisij, imenovanih na podlagi Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete, in posredovani v potrditev na dopisni seji Senata UP PEF.  

Predlogi za Nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem, bodo v skladu s Pravilnikom o priznanjih Pedagoške fakultete, izbrani izmed najboljših študentov z vsake stopnje študija, ki so predlagani za prejem Študentske nagrade Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem za izredne dosežke pri pripravi zaključnega dela v študijskem letu 2014/2015.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino