Hišni red UP PEF

datum: 04.01.2016

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščamo vas, da je 31. decembra 2015 Univerza na Primorskem,Pedagoška fakulteta sprejela hišni red (v nadaljevanju Hišni red UP PEF), ki je pričel veljati s 1. januarjem  2016. Hišni red UP PEF med drugim določa poslovni čas fakultete, dostop do prostorov fakultete in uporabe poštnega nabiralnika v recepciji UP PEF, ločevanje smeti, predvsem papirja in embalaže, ter v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/1996, 119/2002, 101/2005, 60/2007) prepoveduje kajenje tudi na dvorišču pred fakulteto. V nadaljevanju izpostavljamo posamezne člene, ki se navezujejo na najbolj pomembne novosti. Hišni red UP PEF je objavljen na spletni strani fakultete. Prosimo, da se z njim seznanite.  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.    

Poslovni čas fakultete
8. člen
Poslovni čas fakultete je od ponedeljka do petka od 7.00 do 21.00, ob sobotah pa od 7.00 do 15.00.  

Dostop in uporaba prostorov fakultete ter recepcije
12. člen
Študenti UP PEF imajo med poslovnim časom fakultete dostop do prostorov, ki so namenjeni študijskemu procesu, dostop do kabinetov profesorjev v času govorilih ur oz. v skladu z dogovori ter v prostore strokovnih služb, v skladu z uradnimi urami. Študentom ni dovoljeno zadrževanje v prostorih fakultete izven poslovnega časa.  

16. člen
Ob vhodu v Recepcijo UP PEF se nahaja poštni nabiralnik, v katerega lahko delavci, študenti in obiskovalci dostavijo pošto v času izven uradnih ur. Poštni nabiralnik se prazni enkrat dnevno (praviloma ob 14.30) ob delavnikih od ponedeljka do petka. Vsebina iz nabiralnika se razdeli naslovnikom.  

Vzdrževanje reda in čistoče
25. člen
Na podlagi določb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je kajenje prepovedano v vseh prostorih UP PEF, tudi na območju pripadajočega funkcionalnega zemljišča fakultete, kjer je prepoved kajenja ustrezno označena. Absolutna prepoved kajenja velja za vse zaposlene, študente in obiskovalce.  

26. člen
Smeti se ločuje in odlaga v za to namenjene in ustrezno označene koše za smeti.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino