Monografija Nadarjeni in talentirani učenci - Med poslanstvom in odgovornostjo

datum: 15.09.2016

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolska učiteljica na UP PEF doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič je  pri založbi Annales izdala novo monografijo z naslovom Nadarjeni in talentirani učenci - Med poslanstvom in odgovornostjo.

Več informacij

Vsebina: Široka in zahtevna interdisciplinarna problematika nadarjenosti in talentiranosti je v slovenskem strokovnem prostoru pomanjkljivo obdelana, čeprav v tej monografiji predstavljamo nekaj temeljnih teoretično-razvojnih izhodišč za njeno nadaljnjo konceptualizacijo. Prikazati želimo predvsem vlogo in pomen skrbi za nadarjene in talentirane učence ob soslednem upoštevanju načela enakosti in pravičnosti v povezavi z učno diferenciacijo in individualizacijo ter socialno kohezivnostjo, ki stremita k realizaciji potencialov slehernega učenca. Ravno sledenje je primarni namen monografije, saj želimo osvetliti področje vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, skrb za katerega je domena države, šole in učiteljev. Pri tem posebej obravnavamo predvsem pedagoške delavce, saj izhajamo iz predpostavke, da najvišjo kakovost na področju vzgoje in izobraževanja lahko dosežemo le takrat, ko se učitelji zavedajo svoje temeljne odgovornosti pri poučevanju nadarjenih in talentiranih učencev, poznavanju njihovih sposobnosti in lastnosti ter različnih potreb. Nadarjeni učenci imajo namreč pravico do ustreznih izobraževalnih možnosti, ki bodo izzivalno in stimulativno naravnane ter optimalno razvijale njihove potenciale. Za dosego tega pa moramo poskrbeti za ustrezno usposobljen pedagoški kader, tako na psihometričnem (tj. opazovalni identifikaciji nadarjenih) kot tudi na pedagoškem področju. Če želimo prispevati k samouresničitvi otrok in mladih ter s tem k razvoju in napredku celotne družbe, moramo stremeti k implementaciji specifičnih učnih programov oz. načrtov, ki bi poleg splošnih-vzgojno-izobraževalnih optimalno zadovoljevali intelektualne in osebnostne potrebe visoko sposobnih individuumov.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino