Predstavitev osnutka Javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

datum: 29.09.2016

kategorija: Obvestila za zaposlene


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo vabi na predstavitev osnutka javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«. Predstavitev bo v sredo, 5. 10. 2016, ob 10. uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in bo trajala predvidoma do 11. ure.

Namen javnega razpisa, sofinanciranega iz Evropskega socialnega sklada, je na javnih visokosolskih zavodih, ki izvajajo pedagoske studijske programe, zagotoviti, da bode diplomanti (bodoci ucitelji) imeli osnovna znanja 0 didakticni uporabi IKT ter znali prepoznati moznosti, ki jo nudi uporaba IKT tudi za doseganje visje bralne pismenosti ucencev in dijakov.

Cilj javnega razpisa je prispevati k razvoju inovativnih ucnih okolij v osnovnih in srednjih solah zuvajanjem metod in pedagoskih praks, ki vkljucujejo nove tehnologije (npr. razvoj inovativnih ucnih gradiv, novih pedagoskih modelov, novih oblik ucenja) za zagotavljanje dviga splosnih (npr. bralna pismenost in IKT vescine) in poklicnih kompetenc ucencev in dijakov tako, da se bo studente pedagoskih studijskih programov (bodoce ucitelje) usposobilo za didakticno uporabo IKT na zacetku uciteljske kariere pri poucevanju na osnovnih in srednjih solah.

Na posvetu bode predstavljeni vsebina, pogoji in merila javnega razpisa, z namenom se pred objavo uskladiti vsebine z dejanskimi potrebami potencialnih izvajalcev, torej visokosolskih zavodov, ki izvajajo pedagoske studijske programe.


Več informacij in prijava udeležbe: simona.tomazic@gov.si.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino