Priporočila glede ustrezne uporabe avtorskih del

datum: 04.10.2016

kategorija: Obvestila za zaposlene


Spoštovani,  

v skladu s sklepom 3. redne seje Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala 24. junija 2016, o obveščanju univerz in članic univerz o fotokopiranju vam po navodilu Univerze na Primorskem pošiljamo Priporočila glede ustrezne uporabe avtorskih del pri izvajanju študijskega procesa,ki jih je sprejel Rektor Univerze na Primorskem.  

Posredovanje priporočil je posledica sprejema stališča Rektorske konference Republike Slovenije, da sklenitev Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v okviru visokošolskega izobraževanja v Sloveniji med univerzami in Slovensko avtorsko in založniško organizacijo za pravice reproduciranja GIZ (Združenje SAZOR) ni potrebna, saj se na univerzah pri izvajanju javno veljavnih študijskih programov ne izvaja fotokopiranje avtorskih del preko obsega iz 50. člena  zgoraj navedenega zakona.  

Zaradi vsega navedenega vas prosimo, da se z vsebino priporočili seznanite in jih upoštevate pri svojem delu.  

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,    
Tajnik fakultete  
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino