Obvestilo o spremembah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

datum: 05.10.2016

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščamo vas, da Senat Univerze na Primorskem na 9. redni seji, ki je potekala 22. junija 2016, sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem. Spremembe in dopolnitve so se začele uporabljati za študijsko leto 2016/2017, kar pomeni 1. oktobra 2016. Dokument sprememb in dopolnitev smo vam 5. oktobra posredovali po elektronski pošti.  

Na tem mestu poudarjamo predvsem dve spremembi, ki bosta najbolj vplivali na vaše delo. Prva se nanaša na določevanje števila izpitnih rokov (spremenjena in dopolnjena 23. člen in 24. člen), s poudarkom na določanju izpitnih rokov na dislociranih enotah – predvsem tistih, kjer se študij ne bo več izvajal. 

Za dodatne informacije smo vam na razpolago. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.   

Tajnik fakultete
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino