Anketa o zadovoljstvu zaposlenih v študijskem letu 2015/2016

datum: 21.11.2016

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščamo vas, da  od 22. novembra do 17. decembra 2016 poteka anketiranje za potrebe Ankete o zadovoljstvu zaposlenih na UP PEF za študijsko leto 2015/2016. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero zaposleni in pogodbeni sodelavci izražate svoja mnenja o medsebojnih odnosih in splošnem zadovoljstvu, motivaciji za delo, možnostih poklicnega in kariernega razvoja ter o organiziranosti dela na UP PEF. Pravico do izpolnjevanja anketnega vprašalnika imajo vsi zaposleni, ki opravljajo delo na UP PEF na podlagi pogodb o zaposlitvi ali avtorskih oziroma podjemnih pogodb.

Anketiranje bo izvedeno v elektronski obliki, in sicer v odprtokodni aplikaciji za spletno anketiranje 1KA strežnika Centra za družboslovno informatiko Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede. Povezava na anketni vprašalnik za UP PEF je:  https://www.1ka.si/a/107990?Q1=8520443

(Priporočen brskalnik za izpolnjevanja anketnega vprašalnika je Firefox. Če ta ni privzeti brskalnik, se povezavo prekopira v drug brskalnik.)  Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je za zaposlene prostovoljno in anonimno saj je zagotovljena anonimnost ankete s povezavo na ravni članice, ki je enotna za vse anketirance, hkrati pa se do anketnega vprašalnika dostopa brez uporabniškega imena in gesla.

Na podlagi vaših odgovorov bo izdelano poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva UP PEF, njenih organov in delovnih teles ter zaposlenih o delu, možnosti razvoja kariere in odnosih na UP PEF ter predstavlja eno od izhodišč za razpravo o kakovosti na članici v okviru organov in delovnih teles UP PEF.

Ker je vaše mnenje pomembno pri sprejemanju odločitev vodstva fakultete o nadaljnjem delu, vas vabimo k izpolnjevanju ankete in se vam hkrati tudi zahvaljujemo za vaše sodelovanje!

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino