Novinarska konferenca: Prva objava rezultatov o blagostanju učenk in učencev v okviru mednarodne raziskave PISA 2015

datum: 12.04.2017

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabljeni na novinarsko konferenco ob predstavitvi rezultatov o blagostanju učenk in učencev v okviru mednarodne raziskave PISA 2015, ki bo v sredo, 19. aprila 2017, ob 11.00 v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana).

V raziskavi PISA zbiramo podatke o znanju in spretnostih 15-letnih učenk in učencev, ki jih sodelujoče države ocenjujejo kot ključne za uspešno učenje in aktivno sodelovanje v družbi. Raziskava se osredotoča na ugotavljanje sposobnosti mladih, da svoja znanja in spretnosti, pridobljena tekom izobraževanja, učinkovito uporabijo pri soočanju z vsakdanjimi izzivi.

Poleg ugotavljanja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, v vsakem ciklu raziskave ugotavljamo tudi t.i. ozadenjske dejavnike dosežkov, med katere se umešča tudi blagostanje učenk in učencev.

Blagostanje v raziskavi PISA 2015 naslavlja področja kot so zadovoljstvo z življenjem, strah pred preverjanjem znanja, učna motiviranost, občutek pripadnosti šoli, nasilje v šolah in podobno. Na tiskovni konferenci bomo prikazali prve mednarodne rezultate, ki se nanašajo na že omenjeni dejavnik dosežkov v sodelujočih državah. Ker je bilo v letu 2015 poudarjeno področje merjenja v okviru raziskave naravoslovna pismenost, bomo govorili tudi o povezavi blagostanja učenk in učencev z njihovimi naravoslovnimi dosežki.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:
•  prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, direktor Pedagoškega inštituta, z uvodnim nagovorom,
•  predstavniki Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport, ki bodo podali širši pogled na rezultate,
•  Klaudija Šterman Ivančič, nacionalona koordinatorka PISE za Slovenijo, ki bo rezultate predstavila.

Istočasno bodo rezultate raziskave predstavili v mnogih drugih državah po svetu in v več centrih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, ki krovno koordinira raziskavo.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino