Poziv za predlaganje kandidatov za priznanja Pedagoške fakultete za leto 2016

datum: 03.05.2017

kategorija: Obvestila za zaposlene


Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete, ki ga je sprejel Senat UP PEF na 16. dopisni seji 28. oktobra 2004, in spremenil na  24. redni seji 4. februarja 2005, 33. dopisni seji 4. novembra 2005, 59. redni seji 16. maja 2007, 11. redni seji 3. oktobra 2008, 22. redni seji 6. novembra 2009, 38. redni seji 1. aprila 2011 in na 9. dopisni seji 3. novembra 2015, izdajam naslednji

P O Z I V

Pozivamo vas, da v skladu s Pravilnikom o priznanjih Pedagoške fakultete (v nadaljevanju: pravilnik) predlagate kandidate za naslednja posebna priznanja Pedagoške fakultete za leto 2016:

• Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
• Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
• »Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
• »Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«.

Postopek posredovanja kandidatov za posamezna priznanja je opredeljen v pravilniku. Pravilnik je dosegljiv na spletni strani UP PEF (www.pef.upr.si - Predstavitev – Pravni akti - Pravni akti UP PEF). Popolne vloge se oddajo samostojni strokovni delavki Andreji Sopič (kabinet v II. nadstropju). Predlogi morajo biti oddani v zaprti pisemski ovojnici, na njih pa mora biti označena vrsta priznanja in oseba, ki je pooblaščena za podajo predloga. Samostojna strokovna delavka Andreja Sopič jih bo predala komisiji iz drugega odstavka 3. člena pravilnika.

Rok za oddajo predlogov za priznanja je ponedeljek, 15. maj 2017, do 12. ure.

Komisija iz drugega odstavka 3. člena pravilnika se bo sestala in predlagala kandidate za priznanja Senatu UP PEF, ki bo odločil o predlogih predvidoma na redni seji v mesecu juniju 2017. Podelitev priznanj bo potekala na Slavnostni seji Akademskega zbora UP PEF, ki bo potekala 22. junija 2017.

Koper, 3. maj 2017

Dekanja
prof. dr. Mara Cotič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino