Varno in spodbudno učno okolje

datum: 14.12.2017

kategorija: Obvestila za zaposlene


Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavodu RS za šolstvo ter Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nadaljujejo z reševanjem problematike na temo varnega in spodbudnega učnega okolja, k čemur so se zavezali na spomladanskih regijskih posvetih. To uresničujejo s konferenco  

Varno in spodbudno učno okolje.
Konferenca bo 20. decembra, od 9. ure dalje, v Kongresnem centru Brdo, Brdo pri Kranju.

Strokovnjaki in praktiki bodo soočili poglede in reševanje najbolj perečih problemov na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v vrtcu in šoli.Predstavili bomo nekatere možne rešitve in skupaj z udeleženci iz prakse iskali načine za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Na konferenci bodo sodelovali priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko, svoj pogled pa bodo predstavili tudi predstavniki učencev in dijakov. Da bi problematiko osvetlili čim bolj kompleksno, smo k sodelovanju povabili še predstavnike Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve ter predstavnike Centrov za socialno delo.

Udeleženci bodo prejeli Priročnik za učitelje in druge strokovne delavce – Vključujoča šola, ki ga je izdal Zavod RS za šolstvo in obravnava problematiko, ki ji bodo pozornost namenili udeleženci konference.    

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino