Vabilo na specializirana usposabljanja iz angleškega jezika

datum: 16.02.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščamo vas, da so še prosta mesta na naslednjih specializiranih usposabljanjih iz angleškega jezika:

Pisanje besedil v angleškem jeziku: 6., 13., 20., 27. marca 2018 (4-krat po 3 ped. ure (8.00-10.20), zahtevano predznanje jezika B2–C1, kotizacija 193 EUR) - izvajalka dr. Alenka Tratnik (Candor Dominko, k. d., izvedba v njihovih prostorih na Ziherlovi 4, Ljubljana)   
Cilj: izboljšanje pisanja v angleškem jeziku; seznanitev s prevajalskimi pripomočki in načinom dela z njimi.
Vsebina:
– nasveti za pisanje
– pogoste napake
– viri in pripomočki za pisanje angleških besedil (leksikoni, pomnilniki prevodov, terminološke zbirke)

Predstavitve v angleškem jeziku: 8. in 9. marca 2018 (2-krat po 6 ped. ur, zahtevano predznanje jezika B2–C1, kotizacija 193 EUR) – izvajalec Damir Novak (The British Council, izvedba v prostorih Upravne akademije)
Cilji: izboljšati znanje angleškega jezika in veščine sporazumevanja v tujem jeziku za različne predstavitve. Pridobljeno znanje in veščine bodo udeleženci tudi preizkusili ter jih utrdili na praktičnih primerih.
Vsebina:
– pravila predstavitve
– priprava na predstavitev
– sestavni deli predstavitve (uvod, jedro, zaključek)
– oblikovanje pozdravnega nagovora in vsebine, oddaljevanje od teme, pojasnila, postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje, povzemanje in sklepne besede
– izvedba predstavitve
– analiza predstavitve
– upravno-pravno besedišče (v enovitih skupinah prilagojeno področju njihovega dela)
– koristne fraze

Sestanki v angleškem jeziku: 27. in 29. marca 2018 (2-krat po 6 ped. ur, zahtevano predznanje jezika B2–C1, kotizacija 193 EUR) – izvajalec Miki Bačič (The British Council, izvedba v prostorih Upravne akademije)
Cilji: izboljšati znanje angleškega jezika in veščine sporazumevanja v tujem jeziku za različna srečanja in sestanke
Vsebina:
− priprava sestanka (vabilo, dnevni red)
− izvedba sestanka (vodenje sestanka, dejavna udeležba na njem, oblikovanje sklepov)
− pisanje zapisnika
− uporabne fraze
− upravno-pravno besedišče (v enovitih skupinah prilagojeno področju njihovega dela)
− argumentiranje in prepričevanje, pogajanje
− simulacija govornih položajev (igra vlog)

Prijave na razpisane termine sprejemamo na e-naslov gp.mju@gov.si do teden dni pred začetkom posameznega usposabljanja oz. do zasedbe mest. Vsa navedena usposabljanja je mogoče organizirati tudi po naročilu na lokaciji organizacije.  

Vljudno vabljeni!

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Direktorat za javni sektor
Upravna akademija
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 18 71
e-naslov: irena.androjna@gov.si
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino