Vabilo na predstavitev projekta DiMOT

datum: 22.02.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v sodelovanju s Pedagoško fakulteto iz Jagodine Univerze v Kragujevcu izvaja bilateralni znanstveni projekt »PREDPOSTAVKE IN MOŽNOSTI RAZVIJANJA INOVATIVNIH MODELOV POUČEVANJA V FUNKCIJI TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVANJA«.

S projektom želimo poudariti razvijanje kakovosti univerzitetnega izobraževanja, ki bo na trgu znanja s svojimi inovativnimi modeli prispeval k spodbujanju konkurenčnosti doma in v tujini.

Konkretneje bomo v okviru projekta:
1) predstavili filozofske, sociološke in psihološko-pedagoške znanstvene vidike in elemente kakovosti univerzitetnega poučevanja v kontekstu primerljivosti obstoječih znanj in sposobnosti;
2) razvili in evalvirali inovativne modele poučevanja ter instrumente za evalvacijo modelov in evalvacij.

Vabimo vas, da se v četrtek, 1. marca 2018, ob 13. uri, v predavalnici P4 udeležite sestanka, na katerem vam bomo podrobneje predstavili omenjeni projekt.

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino