Sodelovanje pri anketi v okviru projekta InoTeZ

datum: 19.03.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


S projektom InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja želimo vzpostaviti pogoje, ki bodo učiteljem in študentom omogočili učinkovito uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v pedagoškem procesu. V projekt so vključene vse pedagoške članice UP.

Prosimo vas, da si vzamete 20 minut časa in skrbno odgovorite na spodnja vprašanja. Podatki zbrani z vprašalnikom nam bodo v pomoč pri popisu stanja na področju rabe IKT v pedagoškem procesu ter pri načrtovanju nadaljnjih projektnih aktivnosti.

Vaąš sodelovanje v anketi bo pomembno vplivalo tudi na oblikovanje smernic razvoja e-izobraževanja na UP, zato je prav, da v procesu tvorno sodelujete in odločitev ne prepuščate drugim.

V primeru dodatnih vprašanj nam lahko pišete na inotez@upr.si.

Hvala za vaše sodelovanje.

Projektna skupina InoTeZ

Vprašalnik se nahaja na naslednji povezavi:
https://www.1ka.si/a/150186
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino