Cikel usposabljanj s področja visokošolske didaktike

datum: 05.10.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta vabi na  ciklus usposabljanj s področja visokošolske didaktike UČINKOVITE STRATEGIJE UČENJA IN POUČEVANJA  V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU

Usposabljanja se izvajajo v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

Ciklus usposabljanj obsega sedem srečanj, ki bodo potekala od 19. oktobra do 7. decembra 2018 na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, Koper). Možna je udeležba na enem ali več posameznih sklopih. Usposabljanja so namenjena visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Vabljeni tudi vsi strokovni sodelavci, ki jih zanima obravnavana vsebina.

Prijava poteka preko spletne prijavnice, neposredno s klikom na spletno povezavo TUKAJ. Udeležba na usposabljanjih je brezplačna. Program usposabljanja pa je objavljen TUKAJ.

Z udeležbo na štirih srečanjih  udeleženci prejmejo potrdilo o pedagoško-andragoškem usposabljanju, ki je po Merilih za izvolitev v nazive Univerze na Primorskem predvideno za izvolitev v nazive. 

Rok za prijavo je 15. oktober 2018. V primeru prostih mest se prijavni rok lahko podaljša, vendar je število mest omejeno.

Za dodatne informacije lahko pišete na naslov: cvzu@pef.upr.si oz. pokličete na telefonsko številko 05 66 31 256.


Z lepimi  pozdravi.

                                         prof. dr. Mara Cotič,
                                           dekanja UP PEF

________________________________________________________________________

[1] V primeru udeležbe na več srečanjih, označite v prijavnici srečanja, katerih se boste udeležili.
 
[2] Z udeležbo na štirih srečanjih in oddajo dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu udeleženci prejmejo potrdilo o pedagoško-andragoškem usposabljanju. V vsakem poročilu bo udeleženec dokumentiral prenos treh spoznanih strategij, tehnik in metod v svojo pedagoško prakso. Dokumentiran prenos v prakso bo sestavljen iz kratkega opisa konteksta učne situacije, opisa uporabljenih strategij, tehnik ali metod dela, evalvacije učinkov in odziva študentov, kritične refleksije izvajalca na opravljeno delo. Podrobnejša navodila za pripravo poročil bodo udeleženci prejeli na usposabljanju.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino