Mednarodna konferenca Nestereotipno o stereotipih

datum: 08.10.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Sektor za enake možnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 19. in 20. oktobra 2018 na Brdu pri Kranju organizira mednarodno konferenco z delavnicami o spolnih stereotipih, namenjeno zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja in vsem, ki se pri delu (ali študiju) srečujejo s spolnimi stereotipi.  

V prvem delu konference se bo pogledalo, kakšen je vpliv spolnih stereotipov z vidika razvojne psihologije in kakšne so družbene posledice njihovega obstoja. Sledi mednarodni del, kjer bodo strokovnjakinji in strokovnjak z Islandije, Nizozemske in Finske predstavili, kako se z odpravo spolnih stereotipov med otroki in mladimi spoprijemajo pri njih. Sledi predstavitev slovenskih dobrih praks in premislek o (ne)kritičnem sprejemanju ter samoumevni prisotnosti spolnih stereotipov v mladinski književnosti, popularni glasbi in kulturi. Konferenčni dan zaključujemo z ogledom predstave Vijolašola, nastale po pravljici Rozagroza in Plavalava, ki ponuja odlično izhodišče za pogovor z otroki.

Na drugem konferenčnem dnevu bodo delavnice, namenjene izključno učiteljicam/učiteljem od 1. do vključno 4. razreda. Na njih bomo skozi praktične primere, predstavitve dobrih praks in razpravo podali nekaj izhodišč za obravnavo vprašanj spolnih stereotipov (in širše enakosti žensk in moških) z najmlajšimi.

Podrobnejše informacije : http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/tematski_posveti/nestereotipno_o_stereotipih/

Kotizacije ni, vendar so prijave do 10. oktobra obvezne: https://www.1ka.si/a/175682

Vabljene in vabljeni!
Sektor za enake možnosti pri MDDSZ

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino