Podaljšanje roka za oddajo prispevkov za monogragijo DiMOT

datum: 24.10.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Sporočamo vam, da je rok za oddajo prispevkov za monografijo v okviru bilateralnega znanstvenega projekta »PREDPOSTAVKE IN MOŽNOSTI RAZVIJANJA INOVATIVNIH MODELOV POUČEVANJA V FUNKCIJI TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVANJA« podaljšan na 10. novembra 2018.

Prispevke pošljite na e-mail dimot.slovenija@gmail.com.  

Vabilo k oddaji prispevkov
Navodila avtorjem  

Lepo pozdravljeni!  

Koordinatorji projekta za UP PEF
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
dr. Nina Krmac
Marko Gariloski

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino