Razpis za študentsko nagrado UP PEF

datum: 25.10.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete, ki ga je sprejel Senat UP PEF na 16. dopisni seji 28. oktobra 2004, in spremenil na 24. redni seji 4. februarja 2005, 33. dopisni seji 4. novembra 2005, 59. redni seji 16. maja 2007, 11. redni seji 3. oktobra 2008, 22­­. redni seji 6. novembra 2009, 38. redni seji 1. aprila 2011 in na 9. dopisni seji 3. novembra 2015, izdajam naslednji  

P O Z I V

Pozivamo vas, da v skladu s Pravilnikom o priznanjih Pedagoške fakultete (v nadaljevanju: pravilnik) predlagate kandidate za naslednje posebno priznanje Pedagoške fakultete za študijsko leto 2017/2018: »Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« najboljšim študentom za izredne dosežke pri pripravi zaključnih del na študijskih programih, ki jih izvaja fakulteta.  

Postopek posredovanja predlogov kandidatov za priznanje je opredeljen v poglavju Študentska nagrada Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem zgoraj navedenega pravilnika. Pravilnik je dosegljiv na spletni strani UP PEF (www.pef.upr.si - Predstavitev – Pravni akti - Pravni akti UP PEF). Popolne vloge se oddajo v tajništvu fakultete samostojni strokovni delavki Sari Marinič. Predlogi morajo biti oddani v zaprti pisemski ovojnici, na njih pa mora biti označena vrsta priznanja in oseba, ki je pooblaščena za podajo predloga. Tajništvo jih bo predalo komisiji iz tretjega odstavka 3. člena pravilnika.

Rok za oddajo predlogov za priznanja je ponedeljek, 5. november 2018, do 12. ure. Komisija se bo sestala in predlagala kandidate za priznanja Senatu UP PEF, ki bo o predlogih odločil na redni seji predvidoma 9. novembra 2018.  

Posamezna priznanja bodo podeljena ob slavnostni podelitvi diplom odvisno od tega, na kateri podelitvi bo podeljena zaključna listina nagrajenemu prejemniku.  

Koper, 25. oktober 2018                      

Dekanja             
prof. dr. Mara Cotič, l.r.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino