Delavnice s področja statistične obdelave podatkov

datum: 14.11.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


V decembru Uporabna statistika v Ljubljani organizira niz delavnic v iz raziskovalnih metod:

  • Pisanje strokovnih in znanstvenih del (članki, diplome … ).
  • Kvalitativna analiza z ATLAS.ti (intervjuji).
  • Kvantitativna analiza z R, SPSS, SAS/STAT (ankete).
  • Modeliranje strukturnih enačb z LISREL (SEM, multivariatna statistika).

Več informacij na: www.uporabna-statistika.si
Prijava na: www.uporabna-statistika.si/statistika-metoda-analiza-sas-r-spss-lisrel-atlas-delavnice

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino