Pomen in uporaba računalniškega mišljenja v učenju in poučevanju

datum: 27.11.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Univerza na Primorskem v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) vabi vse zaposlene na univerzi na predavanje in delavnico, ki ju bosta izvedla dr. Andrej Brodnik (UP FAMNIT) in dr. Sonja Čotar Konrad (UP PEF), POMEN IN UPORABA RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA V UČENJU IN POUČEVANJU v četrtek, 6. decembra 2018, od 13.00 do 14.30. Predavalnica bo sporočena naknadno (UP FHŠ ali UP FAMNIT).

Število mest je omejenih. Potrebna je predhodna prijava preko e-prijavnice: https://goo.gl/forms/XzPSKrKTc82kjI1U2.

_____________________________________________________________________

Računalniško mišljenje je način reševanja problemov (Wing, 2006). Računalniško mišljenje torej ne pomeni, da delujemo kot računalniki, niti pojem ni omejen na računalniško programiranje, ampak pomeni zmožnost posameznikove učinkovite orientacije v digitalnem svetu danes in postaja ena ključnih strategij za učinkovito spoprijemanje s sodobnimi (poklicnimi) izzivi v prihodnosti. Slednje pomeni, da je urjenje računalniškega mišljenja urjenje v reševanju problemov, zato je nujno, da se to strategijo in spretnost sistematično vključuje v učenje in poučevanje od vrtca do univerze.
  

Na predavanju bomo najprej opredelili, kaj računalniško mišljenje je, nato pa poudarili pomen urjenja in sistematičnega razvijanja računalniškega mišljenja pri otrocih in mladostnikih tudi za širši psihološki razvoj posameznika. V okviru delavnice bomo predstavili primer dobre prakse uporabe in vključevanja računalniškega mišljenja pri obravnavi »neračunalniških« vsebin različnih predmetnih področij ter skušali odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se pri vključevanju računalniškega mišljenja v pedagoški proces danes še odpirajo.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino