Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju

datum: 06.12.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni delavci vabljeni na usposabljanje v okviru projekta INOVUP - Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu na temo Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju.

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Damijan Štefanc
TERMIN: 17. december 2018, ob 16:30
TRAJANJE: 4 andragoške ure
LOKACIJA: Mesto izvajanja bo objavljeno naknadno (v Ljubljani)

IZID USPOSABLJANJA:
1.      spoznajo razlike med (sprotnim) preverjanjem in ocenjevanjem znanja
2.      spoznajo ključne značilnosti kakovostnega ocenjevanja znanja,
3.      reflektirajo dileme in izzive, povezane z ocenjevanjem znanja v visokošolskih študijskih programih,
4.      diskutirajo o težavah, s katerimi se srečujejo pri ocenjevanju znanja študentov in razmišljajo o možnih rešitvah.

METODE: Usposabljanje je kombinacija predavanja, diskusije in skupinskega dela.

Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov matej.urbancic@ff.uni-lj.si .
PRIJAVA NA USPOSABLJANJE:https://www.1ka.si/a/191181

Rok za prijavo je 12. december 2018 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o prijav boste prejeli naknadno po elektronski pošti. Vljudno vabljeni k prijavi.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino