Evroštudent VI

datum: 12.12.2018

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabljeni na konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI (2016 - 2018) - Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi - v kateri je sodelovala tudi Slovenija.
 Konferenca bo potekala v petek, 14. decembra 2018, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – Velika dvorana, Masarykova 16, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.

Na konferenci bomo predstavili mednarodne rezultate raziskave EVROŠTUDENT VI in ključne izsledke raziskave v Sloveniji. Nekaterim ugotovitvam se bomo posvetili v treh tematskih delavnicah:
1. Delo študentov,
2. Študenti s posebnimi potrebami,
3. Razlika v zastopanosti spolov pri študiju.

Na konferenco vabimo različne deležnike z višješolskega in visokošolskega področja: študente, višješolske in visokošolske učitelje, dekane, rektorje, predstavnike strokovnih služb za študijske zadeve, podpornih strokovnih ustanov in odločevalcev z različnih ministrstev ter širšo zainteresirano javnost. Soočili bomo mnenja o izzivih terciarnega izobraževanja, ki jih je izpostavila raziskava EVROŠTUDENT VI, ter v diskusiji iskali možne smernice naslavljanja problemov in izboljševanja kakovosti študija.


Vabimo vas, da se prijavite na izbrano tematsko delavnico in prispevate k oblikovanju izhodišč za snovanje nadaljnjih politik terciarnega izobraževanja v Sloveniji.

http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10580/
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino