INOVUP usposabljanje: Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška praksa)

datum: 13.02.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni delavci vabljeni na usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška praksa)

IZVAJALKA: izr. prof. dr. Monika Govekar-Okoliš
TERMIN: 22. februar 2019, od 9.00 do 13.00
TRAJANJE: 4 andragoške ure
LOKACIJA: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, Didaktična predavalnica

CILJI USPOSABLJANJA:
- udeleženci razumejo pomen evalvacije mentorstva,
- spoznajo različne vrste in načine evalvacij mentorstva visokošolskim študentom na praktičnih usposabljanjih v gospodarstvu in negospodarstvu (nepedagoška praksa),
- se seznanijo z načini samoevalvacije mentorstva,
- se seznanijo z učinki mentorstva (prednosti in koristi mentorstva).

METODE: Usposabljanje je kombinacija predavanja, pogovora in diskusije, delo pa poteka individualno in skupinsko.

Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov matej.urbancic@ff.uni-lj.si.
PRIJAVA NA USPOSABLJANJE: https://www.1ka.si/a/201656.

Rok za prijavo je 20. februar 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 25. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku zbiranja prijav.
Vljudno vabljeni.

Projekt »Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)« sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino