INOVUP: Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

datum: 25.03.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni delavci vabljeni na usposabljanje Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Robert Repnik
TERMIN: 3. april 2019, ob 10.00
TRAJANJE: 4 pedagoške ure
LOKACIJA: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor, prostor 0/51.2

IZIDI USPOSABLJANJA
1. Udeleženci usposabljanja (izvajalci študijskega procesa) se opolnomočijo za ustrezno vpeljavo in izvajanje pedagoškega procesa, ki bo vzpostavil in razvijal sodelovanje med institucijama v korist kariernega razvoja vseh vključenih, predvsem pa bodočih diplomantov,
2. prepoznajo težave, do katerih lahko pride pri vključevanju strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva,
3. predlagajo, oblikujejo in analizirajo možne pristope k reševanju in odpravljanju zaznanih težav,
4. obravnavajo in ovrednotijo prednosti in slabosti vključevanja strokovnjakov v izvedbo pedagoškega procesa s stališča institucij in vključenih oseb (mentorji, študentje).

NAČINI DELA
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnice, pogovora, evalvacije. Prva ura je predavanje, druga in tretja ura sta delavnici z udeležen ci, četrta ura je evalvacija in povzetek delavnic ter zaključki in odprta vprašanja.

Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov mateja.kraner1@um.si.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Rok za prijavo je 28. 3. 2019
oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na okvirno 20. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obeščena matična ustanova.

Vljudno vabljeni.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino