INOVUP: Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja

datum: 25.03.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni delavci vabljeni na usposabljanje Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja / Changing the human mind: a developmentally appropriate program of enhancing thnking and reasoning

IZVAJALEC: prof. Andreas Dimitriou
TERMIN: 2. april 2019, ob 12.00
TRAJANJE: 4 pedagoške ure
LOKACIJA: predavalnica 0.1, Filozofska fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

IZIDI USPOSABLJANJA
1. Udeleženci razumejo organizacijo, delovanje in razvoj inteligentnosti,
2. razumejo procese, ki so povezani z inteligentnostjo,
3. ponazorijo, kako so ti procesi med seboj povezani ter kateri dejavniki vplivajo na njih,
4. razvijejo načine, s pomočjo katerih lahko te pocese pospešijo pri študentih.

NAČINI DELA
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, pogovora in interaktivnosti udeležencev. Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

OPOMBA: Usposabljanje bo potekalo v angelškem jeziku.
ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov tamara.zorko2@um.si

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Rok za prijavo je 27. marec 2019
oz. do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav. O neutemeljeni odsotnosti posameznikov bo obeščena matična ustanova.

Vljudno vabljeni.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino