INOVUP: Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu

datum: 28.03.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni delavci vabljeni na usposabljanje Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvu.

IZVAJALCA: izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc in doc. dr. Borut Mikulec
TERMIN: 5. april 2019 ob 9.00
TRAJANJE: 6 pedagoških ur
LOKACIJA: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, Didaktična predavalnica

IZIDI USPOSABLJANJA:
- udeleženci razumejo pojma učni izid in kompetenca ter ju znajo umestiti v ustrezne teorije kurikularnega načrtovanja,
- poznajo osnovne prednosti in slabosti kurikularnega načrtovanja, temelječega na kompetenčnem pristopu in učnih izidih,
- znajo koncepte povezati s slovenskim in evropskim ogrodjem kvalifikacij ter
- samostojno analizirajo obstoječe programe in učne načrte na ravni programa izobraževanja ter na ravni učnega načrta.

NAČINI DELA: Usposabljanje je kombinacija predavanja, dela v skupinah, poročanja in razprave.

OPOMBA: Udeleženci naj s seboj prinesejo tiste programe in učne načrte študijskih predmetov, pri katerih želijo prenoviti opredelitev kompetenc in učnih izidov. Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Usposabljanje poteka v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja zagotoviti in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja.

ZA DODATNE INFORMACIJE pišite na elektronski naslov matej.urbancic@ff.uni-lj.si.
PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

Rok za prijavo je 10. marec 2019
oz. do zapolnitve prostih mest. Število udeležencev je omejeno na 30. Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani, na Univerzi v Mariboru, na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za informacijske študije Novo mesto in zaposleni drugih visokošolskih zavodov. Potrdilo o uspešni prijavi oziroma o uvrščenosti v čakalno vrsto boste prejeli po elektronski pošti po zaključku prijav.

Vljudno vabljeni.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino