INOVUP: usposabljanja v aprilu

datum: 05.04.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolski učitelji in sodelavci ter strokovni delavci vabljeni na usposabljanja v okviru projketa Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu.

Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okolja I
17. april 2019 od 9. do 13. ure na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

Uspešna podpora študentov športnikov pri njihovi dvojni karieri
doc. dr. Janja Tekavc
17. apri. 2019 na UM PEF

Inovativne oblike vrednotenja znanja študentov I
19. april 2019 od 9. do 13. ure na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

Terensko delo kot prožna oblika poučevanja v visokošolskem izobraževanju I
19. april 2019 od 14. do 17.30. ure na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih
doc. dr. Andrej Naterer
26. april 2019 na UM FF

Transkulturnost v visokošolskem izobraževanju
red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat
23. april 2019 na UM FF

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino