Novinarska konferenca ob zaključku projekta INTESYS v organizaciji Pedagoškega inštituta

datum: 17.04.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Spoštovani,

vabimo vas na novinarsko konferenco ob zaključku projekta INTESYS / Skupaj – podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev, ki bo v sredo, 24. aprila 2017, ob 10.00 v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana).

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:
• dr. Jerneja Jager, vodja Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut, z uvodnim nagovorom,
• mag. Mateja Režek, raziskovalka Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut, ki bo podala namene in cilje projekta,
• Andreja Jaklič Šimnic, pomočnica ravnateljice VVZ Kekec Grosuplje, ki bo predstavila izkušnje, izzive in spoznanja lokalnih akcijskih timov,
• Petra Bozovičar, raziskovalka Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut, ki bo predstavila priporočila za izvajanje integriranih podpornih storitev v predšolskem obdobju.

Od leta 2015 si v mednarodnem konzorciju iniciative INTESYS / Skupaj – podpiranje ranljivih otrok preko integriranih storitev z 9 partnerji prizadevamo otrokom in družinam v ranljivem položaju zagotoviti dostop do kakovostnih storitev, ki bolje povezujejo različne sektorje, poklice, starostne skupine in upravne ravni. V Sloveniji smo tako v dveh okoljih - v Grosupljem in Trebnjem - razvijali integriran sistem podpore romskim družinam. Ključna spoznanja in ugotovitve pilotnih projektov niso relevantne le za delo z romskimi družinami, pač pa tudi z drugimi ranljivimi skupinami, zlasti tistimi iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij. Zaradi političnih in ekonomskih migracij lahko v prihodnje pričakujemo še več z njimi povezanih izzivov, v Sloveniji pa šele razvijamo načine podpore za omenjene skupine. V luči zagotavljanja ustreznih pogojev za njihovo aktivno državljanstvo ter participacijo na trgu dela je ključno povezovanje relevantnih deležnikov s ciljem podpore pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja. Ugotovitve iz omenjenih okolij so zato izjemno dragocene za oblikovalce nacionalnih in lokalnih politik.

Vljudno vabljeni!

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino