Lista kandidatov za volitve UO UP

datum: 09.05.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščam vas, da je volilna komisija za izvedbo rednih volitev za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem na 1. redni seji, ki je potekala 17. aprila 2019, prejela in odprla kandidature za člane UO UP. Na podlagi prejetih popolnih in pravočasnih kandidatur je pripravila dve Listi kandidatov:

1. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost:

       mag. Tomi Brezovec, viš. pred.,
       Kandidat članice:
       Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica.

        doc. dr. Matjaž Kljun,
        Kandidat članice:
        Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič.

        izr. prof. dr. Marko Orel,
        Kandidat članic:
        Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,
        Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta.

        izr. prof. dr. Jonatan Vinkler,
        Kandidat članice:
        Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije.

2.  Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev:
   
        Tanja Marsič
        Kandidatka rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča.                         
        Kandidatka članic: 
        Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,
        Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta,
        Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič.

V skladu s 32. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem posredujemo določila o volilnih upravičencih:

»Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in so veljavno izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca. Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.«

Volivec članov upravnega odbora univerze iz vrst delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, lahko glasuje za največ tri kandidate, volivec člana upravnega odbora univerze iz vrst drugih delavcev pa lahko glasuje samo za enega kandidata. Redne volitve za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem bodo v sredo, 12. junija 2019, od 9. do 16. ure predčasne volitve pa bodo v petek, 7. junija 2019, od 9. do 12. ure. Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, pritličje palače Armerija.

Lista kandidatov (iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost)
Lista kandidatov (iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev)
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino