INOVUP: Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost?

datum: 19.08.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

VABILO NA NACIONALNI POSVET PROJEKTA INOVUP:
Posvet z naslovom Kaj potrebuje visokošolski učitelj za pedagoško odličnost? bo potekal 25. septembra 2019 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Program bo na voljo mesec dni pred dogodkom, ko bodo odprte tudi prijave na posvet.

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:
Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na posamezni naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnic na usposabljanja.
 

 

LOKACIJATERMINNASLOVIZVAJALEC/KA
UMPEF28. avgust 2019Razvijanje ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanjudoc. dr. Jerneja Žnidaršič
UMPEF29. avgust 2019Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanjaizr. prof. dr. Tina Vršnik Perše
UPFHŠ2. september 2019Samopredstavitev in kulturna identitetadoc. dr. Neva Čebron
Sophie Burton
UPFHŠ5. september 2019Prilagodljivost in prepoznavanje obnašanjskih vzorcevdoc. dr. Neva Čebron
Sophie Burton
ULFF6. september 2019Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvuizr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc doc. dr. Borut Mikulec
UMFNM6. september 2019„Soba za pobeg“ kot izobraževalna metodaprof. dr. Maja Stojanović
UM FF9. september 2019Zavzeti učitelji – zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti študentov za študijizr. prof. dr. Katja Košir
UP FHŠ9. september 2019Kulturne razlike pri pisnem izražanjudoc. dr. Neva Čebron
Sophie Burton
UM FF12. september 2019Vplivi sodobne generacije študentov na načrtovanje inovativnih pristopov k visokošolskemu izobraževanjudoc. dr. Vesna Vuk Godina
UL FF17. september 2019Preverjanje in ocenjevanje kot podpora kakovostnemu učenjuprof. ddr. Barica Marentič Požarnik
UL PEF18. september 2019Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanjudoc. dr. Jerneja Pavlin
viš. pred. dr. Ana Gostinčar Blagotinšek
izr. prof. dr. Dušan Krnel
UL FF19. september 2019Skupinsko delo v visokošolskem izobraževanjured. prof. dr. Janica Kalin
UL FF19. september 2019Poučevanje za aktiven študijizr. prof. dr. Barbara Šteh
UM PEF19. september 2019Problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljihizr. prof. dr. Alenka Lipovec

Vljudno vabljeni k udeležbi!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino