Predstavitev inovativnih didaktičnih gradiv

datum: 14.10.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na predstavitvi inovativnih didaktičnih gradiv s področja čezmejne didaktike literature, ki so nastala tekom projekta EDUKA2 –  Čezmejno upravljanje izobraževanja/Per una governance transfrontaliera dell’istruzione (vodilni partner Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI) na Univerzi v Novi Gorici. Projekt je financiral Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predstavitev bo potekala 17. oktobra 2019 ob 15.00 v avditoriju Slovenskega licejskega pola v Gorici, Ulica Puccini 14, Gorica.

Pri projektu so med drugimi sodelovali tudi profesorji slovenskih srednjih šol v Trstu, Gorici in Špetru. 
Didaktična gradiva (učbeniki za prvostopenjske in drugostopenjske srednje šole ter digitalne literarne pešpoti po Trstu, Gorici in Devinu) obravnavajo čezmejno literaturo s komparativno metodo in s pomočjo vaj iz kreativnega pisanja. Prvi učbenik za prvostopenjske srednje šole v Italiji obravnava tako kanonizirana kot tudi manj znana literarna dela v slovenskem, italijanskem, furlanskem in nemškem jeziku, ki so nastala izpod peresa književnikov in književnic na Goriškem in Videmskem. Drugi učbenik za drugostopenjske srednje šole v Italiji obravnava slovensko tržaško literaturo, istrskotržaško literaturo, nemško literaturo iz Trsta in italijansko literaturo v slovenski Istri. 

Vsa gradiva, ki jih bomo predstavili, so vam brezplačno dostopna v e-obliki na spletni strani EDUKA2 www.eduka2.eu.

Več o projektu čezmejne didaktike si lahko preberete na spletni strani Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici:
http://www.ung.si/sl/raziskave/raziskovalni-center-za-humanistiko/eduka2/

Predstavitev bosta izvedli izr. prof. dr. Ana Toroš (vodja projektnih aktivnosti za čezmejno didaktiko književnosti EDUKA2 na Univerzi v Novi Gorici) in mag. Nataša Špolad Manfreda (Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid). 

Dogodek poteka v sklopu Tedna Univerze v Novi Gorici 2019 (www.ung.si), v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI iz Trsta in Slovenskim licejskim polom v Gorici.
 
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino