Študentski inovativni projekti za družbeno korist – ŠIPK

datum: 15.10.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščamo vas, da je bil 1. 10. 2018 na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.srips-rs.si) objavljen razpis (št. 261) v okviru operacije ŠIPK:

»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«.

S 1. 10. 2019 pa je odprt rok za prijavo na 2. odpiranje razpisa. Vabimo vas, da izkoristite priložnost za pridobitev evropskih sredstev za izvedbo družbeno koristnih projektov.


ŠIPK je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi …). V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Na ta način se razvijajo dobre prakse in inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc.

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov, ki se izvajajo v skupinah od 6 do 10 študentov pod vodstvom visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz lokalnega okolja.

V okviru izbranih projektov študenti proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Na predhodnih razpisih ŠIPK je sodelovalo že več kot 60 visokošolskih zavodov, kjer se je izvedlo že 300 različnih družbeno koristnih projektov, v projekte pa je bilo vključenih preko 2000 študentov, preko 250 visokošolskih učiteljev in preko 200 strokovnjakov iz različnih področij lokalnega družbeno-koristnega in kreativnega delovanja.

Na javni razpis se lahko prijavite visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji. Rok prijave je do vključno 6. 12. 2019.

Naši kontakti:
01 43 45 877
sipk@sklad-kadri.si
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino