INOVUP: izpolnitev vprašalnika

datum: 30.10.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Radi bi vas spomnili na usposabljanja,  ki potekajo na Univerzi na Primorskem v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)  in namen katerih je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Usposabljanja na UP PEF potekajo še v novembru in decembru 2019, na UP FTŠ Turistici pa bo 8. novembra 2019 izveden prvi prenos znanja multiplikatorja.  

Več informacij o usposabljanjih, prenosu znanja multiplikatorjev in drugih aktivnostih projekta najdete na spletni strani www.inovup.si, kjer se tudi prijavite na usposabljanja. 

                                                                                                                                                       

Prav tako vas želimo ponovno povabiti k izpolnjevanju spletnega vprašalnika s področja poučevanja v visokem šolstvu. Pridobljeni podatki bodo služili za pripravo programov usposabljanj za visokošolske učitelje in sodelavce ter pripravo institucionalnih in nacionalne strategije za področje poučevanja v visokem šolstvu. Vljudno vas prosimo, da si vzamete približno 15 minut časa in izpolnite vprašalnik, ki je dostopen na  naslednji povezavi.  

V primeru, da ste vprašalnik že izpolnili, se vam najlepše zahvaljujemo; vaši odgovori bodo pomembno doprinesli k uresničevanju ciljev projekta INOVUP.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. http://www.eu-skladi.si

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino