INOVUP usposabljanja v novembru in decembru

datum: 19.11.2019

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.


PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJEV:
Visokošolski učitelji in sodelavci, ki se kot multiplikatorji usposabljajo v tujini, izvedejo po svoji vrnitvi na domači instituciji prenos znanja in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor. Za ogled napovedanih dogodkov kliknite prihajajoči prenosi znanj multiplikatorjev.

20. november 2019    Sprotno preverjanje znanja z uporabo kvizov v e-učilnici
dr. Matej Jošt (UL BF)

4. december 2019    Od izkustvenega do raziskovalnega učenja in poučevanja naravoslovnih vsebin
doc. dr. Iztok Tomažič  (UL BF)

_____________________________________________________________________________

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:
Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na posamezni naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnic na usposabljanja.
 
21. november 2019: Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanje in vaje
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek (UM  PEF)

22. november 2019: Vključevanje študentov v preverjanje in ocenjevanje znanja
izr. prof. dr. Sonja Rutar    (UP PEF)

29. november 2019: Podporne strategije vključevanja študentov s posebnimi potrebami in posebnimi statusi v proces visokošolskega izobraževanja
doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, dr. Karmen Drljić, viš. pred. (UP  PEF)

29. november 2019: Praktična uporaba snovalskega razmišljanja (design thinking) kot problemskega pristopa
doc. dr. Stanislav Avsec, asist. Veronika Šuligoj (UL PEF)
 
26. november 2019: Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih
doc. dr. Andrej Naterer (UM FF)
    
4. december 2019: Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)
doc. dr. Milena Košak Babuderasis, asist. dr. Suzana Pulec Lah (UL PEF)
 
6. december 2019: Raziskovanje s povezovanjem ali facilitiranje kot inovativna metoda dela v visokošolskem izobraževanju
doc. dr. Smiljana Gartner (UM FF)
    
6. december 2019: Načrtovanje, izvajanje in evalvacija študijskih programov
izr. prof. dr. Sonja Rutar    PEF UPR
    
6. december 2019: Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven matične inštitucije
izr. prof. dr. Jurij Selan, viš. pred. dr. Uršula Podobnik (UL PEF)
    
6. december 2019: Kompetence mentorja – visokošolskega učitelja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov (nepedagoška praksa)
izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš (UL FF)
    
11. december 2019: Različnost študentk in študentov v visokošolskem prostoru
prof. dr. Darja Zorc Maver, dr. Tomaž Vec, dr. Mija Marija Klemenčič Rozman, dr. Matej Sande (UL PEF)
 
12. december 2019: Leposlovje v visokošolskih študijskih programih – izhodišča za izboljšanje študijskega procesa
red. prof. dr. Dragica Haramija (UM FF)
    
13. december 2019: Inovativni pristopi načrtovanja kurikuluma v visokošolskem prostoru
Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.    PEF UPR
    
13. december 2019: Inovativne oblike spremljanja laboratorijsko eksperimentalnega dela
prof. dr. Vesna Ferk Savec, dr. Johannes Pernaa, asist. Špela Hrast (UL PEF)
 
17. december 2019: Specifike poučevanja študentov s posebnim statusom
doc. dr. Marta Licardo (UM PEF)
    
23. december 2019: Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju
izr. prof. dr. Damijan Štefanc (UL FF)
                                                                                                                                                       
Vljudno vabljeni k udeležbi!


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino