INOVUP usposabljanja v januarju 2020

datum: 06.01.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.


PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA
 
10. januar 2020   
Načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na fakulteti za praktično usposabljanje študentov (nepedagoška praksa)
izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš   
UL FF
 
24. januar 2020
Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanja
izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše   
REKTORAT UM
 
24. januar 2020   
Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programih
doc. dr. Andrej Naterer  
UM FF
    
28. januar 2020   
Kaj potrebuje izkušnja, da postane (po)učna?
doc. dr. Danijela Makovec Radovan   
UL FF
    
31. januar 2020   
Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentov
red. prof. ddr. Barica Marentič Požarnik   
UL FF
 
31. januar 2020   
Raziskovanje s povezovanjem ali facilitiranje kot inovativna metoda dela v visokošolskem izobraževanju
doc. dr. Smiljana Gartner   
UM FF
                                                                                                                                                       
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si


 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino