Rezultati PISA 2018

datum: 13.01.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene

Vljudno vas vabimo na strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018 (OECD Programme for International Student Assessment),  ki bo v torek, 14. januarja 2020, ob 10. uri v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana).
 
Raziskava PISA torej tudi tokrat odpira prostor za razpravo o stanju na različnih področjih slovenskega izobraževalnega sistema, v okviru tega pa bodo na strokovnem seminarju svoje poglede predstavili:
•    Klaudija Šterman Ivančič, Pedagoški inštitut, nacionalna koordinatorka PISA za Slovenijo,
•    dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
•    dr. Fani Nolimal, Zavod RS za Šolstvo,
•    dr. Sonja Pečjak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana,
•    Nada Pignar, Osnovna šola Ivanjkovci,
•    Paul Stubbs, PhD, Ekonomski inštitut v Zagrebu,
•    dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
•    dr. Pavel Zgaga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
•    dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta.
Podroben program dogodka in povzetki predstavitev so dostopni na tej povezavi: https://rb.gy/aocbvg 
 
Vljudno vas prosimo, da se na dogodek prijavite preko te povezave: https://www.1ka.si/a/247493
Zaradi prostorskih omejitev na dogodek sprejmemo le 40 prijav, bo pa dogodek v živo predvajan preko Arnesove VOX konference. Povezavo do VOX konference bomo objavili na spletni strani Pedagoškega inštituta (zavihek Novice) v ponedeljek, 13. januarja 2020.

Najnovejši podatki raziskave PISA iz leta 2018 kažejo stabilnost matematičnih dosežkov ter manjši upad v bralnih in naravoslovnih dosežkih slovenskih učencev in učenk. Na vseh treh področjih pismenosti Slovenija še vedno dosega rezultate nad povprečjem OECD. Kljub nadpovprečnim rezultatom pa slovenski učenci in učenke poročajo o podpovprečni motivaciji za branje, zaznani učiteljevi opori pri pouku slovenščine, povratni informaciji, ki jo prejmejo pri pouku slovenščine, zaznavanju učiteljevega navdušenja pri poučevanju slovenščine in lastnem čustvenem blagostanju.

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA (Programme for International Student Assessment) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učencev in učenk v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Raziskava je bila v mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učencev in učenk v starosti 15 let. Slovenija je v program vstopila leta 2006. V vsakem ciklu raziskave je enemu področju namenjen večji obseg nalog in vprašanj; v raziskavi PISA 2018 je to bila bralna pismenost.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino