Delavnica Gender Equality plan and implementation

datum: 30.01.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Od leta 2019 naprej poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani projekt Gearing Roles, ki se ukvarja z enakostjo spolov na akademskih in raziskovalnih institucijah. V okviru promocije enakosti spolov visokošolskem in raziskovalnem prostoru, EK skozi različne projekte spodbuja razvoj institucionalnih načrtov enakosti spolov (NES oz. Gender Equality Plan - GEP).

V tem kontekstu si želimo, da bi se čim več visokošolskih in raziskovalni institucij v Slovenji, seznanilo z  načrti enakosti spolov  zato vas, v sodelovanju z Gender Academy (GA) in Gearing Roles projektom  vljudno vabimo, da se udeležite delavnice »Gender Equality plan and implementation«, ki jo bo 5. in 6. marca 2020, gostila UL FF, oddelek za sociologijo, izvajala pa jo bo GA v sodelovanju z  FF UL.  

NES se umešča med cilje EU na področju enakosti spolov, med katerim najdemo tri, ki so neposredno povezani z Strategijo EU o enakosti spolov v politikah raziskovanja in inovacij:

-          Spodbujanje enakosti v raziskovalnih karieri;

-          Zagotavljanje ravnovesja enakosti spolov v procesih in organih vodenja in odločanja;

-          Integracija dimenzije spola v raziskovalne/inovacijske vsebine.

Pri doseganju treh splošnih ciljev in drugih specifičnih ciljev se posebna skrb namenja spremembam na institucionalni ravni.  Institucionalne strategije, med njim tudi NES, naj bi prispevale k odpravi neenakosti med spoloma,tudi tistim, ki so lastne visokošolskim institucijam v njihovih specifičnih nacionalnih okoljih. Na te opozarja tudi She figures, ki je letna raziskava, financirana s strani EC in ponuja pregled  stanja na področju enakosti spolov na področju raziskovanja in visokega šolstva v Evropi. S širokim naborom indikatorjev raziskava spremlja in ocenjuje učinke politik na področju enakosti spolov. V She figures najdemo opredelitev NES kot niz ukrepov  s ciljem,

-        ocene in presoje stanja spolno zaznamovanih postopkov in praks, in na ta način  identificirati neenakosti spolov;

-      identificirati in implementirati inovativne strategije za odpravo ugotovljenih neenakosti po posameznih področjih neenakost spolov;

-          postavljanje ciljev in indikatorjev za spremljanja napredka (Evropska komisija, 2012).

 

Delavnica je brezplačna in bo potekala v angleškem jeziku. Več informacij na povezavi: https://ge-academy.eu/gender-equality-plan-design-and-implementation-registration-is-open/

Udeležbo na delavnici potrdite s prijavo na https://ge-academy.eu/gender-equality-plan-design/ do 31. januarja 2020.

V imenu ekipe Gearing Roles in FF UL, z lepimi pozdravi
prof. dr. Milica Antić Gaber

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino