Konferenca Vodenje v vzgoji in izobraževanju:

datum: 10.02.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


I. Mednarodna znanstvena konferenca Vodenje v vzgoji in izobraževanju:
Mreženje kot podpora vodenju za učenje na  različnih ravneh
7. in 8. april 2020, Hotel Slovenija, Portorož


Šola za ravnatelje aprila 2020 organizira prvo mednarodno znanstveno konferenco Vodenje v vzgoji in izobraževanju, kjer v središče postavljamo mreženje znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov in iščemo odgovore na vprašanje, kako lahko z vodenjem spodbujamo nastajanje in širjenje mrež za izboljševanje učenja. Središče raziskovanja premikamo od raziskovanja različnih oblik sodelovanja med posameznimi udeleženci in raziskovanja skupnosti učenja k raziskovanju mrež, ki nastajajo s povezovanjem med udeleženci znotraj  organizacije. To so lahko mreže posameznih udeležencev ali skupin na različnih nivojih, kot na primer: strokovni sodelavci, učenci v razredu, strokovni organi, ki se povezujejo med seboj, in podobno. Na mreženje znotraj organizacij vpliva tudi mreženje med organizacijami. Prispevki o takšnem mreženju naj bodo usmerjeni na predstavitev njegovih učinkov na procese vzpostavljanja povezav med udeleženci znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda. Tudi mreže za izboljševanje učenja na različnih nivojih znotraj organizacije so lahko medsebojno povezane. Tako mreženje strokovnih sodelavcev lahko vpliva na sodelovanje učencev in njihovo mreženje.

S temo konference spodbujamo predstavitve raziskav, usmerjenih k osnovnim raziskovalnim vprašanjem:  Kako vodenje vpliva na vzpostavljanje mrež? in Kako vodenje prispeva k širjenju mrež?.  Ob tem spodbujamo razpravo o različnih oblikah povezovanja, ki presegajo izmenjavo informacij ali izmenjavo idej in predstavljajo povezovanje za skupno raziskovanje, eksperimentiranje, inovacije in razvoj vodenja za učenje. Prispevki naj jasno predstavljajo povezave med udeleženci mrež, in sicer z opisom vsebine, zaradi katere se povezujejo. To je lahko na primer večja aktivnost pri pouku ali večja motiviranost za učenje in raziskovanje, razvijanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja, timskega dela ali pa učinkovito učenje. Poleg povezovanja udeležencev mrež naj prispevki predstavljajo tudi oblike dela, ki so usmerjene v preizkušanje načinov učenja, razpravo in posledično izboljševanje procesa učenja in poučevanja. Vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov je vse bolj usmerjeno v izboljševanje procesa učenja in sooblikovanje kulture organizacije, ki spodbuja sodelovanje. Različne formalne in neformalne mreže, ki se v vzgojno-izobraževalni organizaciji vzpostavljajo in širijo, pa lahko predstavljajo podporo vodenju za učenje na različnih ravneh.

Pomembni datumi:
Prijava prispevka prek spleta (referat, interaktivna delavnica) za posvet: od 2. decembra 2019 do 13. januarja 2020
Obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi prispevka v program posveta*: 28. februar 2020
Objava programa posveta: 9. marec 2020
Prijava za udeležbo na posvetu: od 9.marca do 3. aprila 2020
Mednarodna znanstvena konferenca: 7. in 8. april 2020
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju: do 31. maja 2020


Dodatne informacije: branka.likon@solazaravnatelje.si


Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino