INOVUP usposabljanja v februarju in marcu

datum: 18.02.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerega namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.


PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:

19. februar 2020   
Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanje in vaje
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek   
REKTORAT UM
 
20. februar 2020           
Poučevanje za doseganje višjih nivojev miselnih veščin pri študentih
izr. prof. dr. Slavko Cvetek   
REKTORAT UM
 
21. februar 2020   
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov
izr. prof. dr. Robert Repnik   
FNM UM

6. marec 2020
Vzpostavljanje vključujoče učne skupnosti v visokošolskem okolju
doc. dr. Katja Jeznik   
FF UL
 
9. marec 2020   
Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?
izr. prof. dr. Andraž Stožer, izr. prof. dr. Sara Tement   
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU
 
19. marec 2020   
Vsi problemi niso enaki – problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih
red. prof. dr. Alenka Lipovec   
REKTORAT UM
 
20. marec 2020   
Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebin
doc. dr. Brigita Kacjan   
FF UM
    
20. marec 2020   
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju
izr. prof. dr. Damijan Štefanc   
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICA UPR
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
Vljudno vabljeni k udeležbi!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si
     

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino