Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij 2020

datum: 27.02.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih za leto 2020, in sicer:

  • znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem; znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
  • prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;
  • prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
  • digitalnih izdaj monografij.

 

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:

  • raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO pri agenciji;
  • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
  • založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino