INOVUP usposabljanja v marcu

datum: 03.03.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na prenos znanja multiplikatorjev in pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJEV:
Visokošolski učitelji in sodelavci, ki se kot multiplikatorji usposabljajo v tujini, izvedejo po svoji vrnitvi na domači instituciji prenos znanja in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor. Za ogled napovedanih dogodkov kliknite prihajajoči prenosi znanj multiplikatorjev.
 
23. marec 2020
Primerjava uporabe učnih metod med Univerzo v Coimbri, Univerzo na Azorih in Univerzo v Mariboru
red. prof. dr. Jurij Avsec   
FE UM
____________________________________________________________________________

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:
Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na posamezni naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnic na usposabljanja.
 
ORGANIZATOR, TERMIN, NASLOV, IZVAJALEC/KA, LOKACIJA
6. marec 2020   
Vzpostavljanje vključujoče učne skupnosti v visokošolskem okolju
doc. dr. Katja Jeznik   
FF UM
 
9. marec 2020   
Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?
izr. prof. dr. Andraž Stožer,
izr. prof. dr. Sara Tement   
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU

11. marec 2020   
Metoda ABC za načrtovanje dela in vsebin v sodelovalnem učnem okolju
dr. Sandra Kučina Softić,
Tona Radobolja   
FU UL
 
19. marec 2020
Vsi problemi niso enaki – problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljih
red. prof. dr. Alenka Lipovec   
REKTORAT UM
 
20. marec 2020   
Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebin
doc. dr. Brigita Kacjan   
FF UM

20. marec 2020   
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju
izr. prof. dr. Damijan Štefanc   
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICA
 
20. marec 2020   
Načini uvajanja inovativnega sodelovalnega učenja na področjih STEM
prof. dr. Maja Stojanović   
FNM UM
 
24. marec 2020   
Proces priprave in izvedbe usposabljanja v tujini (za multiplikatorje)
izr. prof. dr. Robert Repnik,
Lucia Klasinc,
Iza Jugovec   
REKTORAT UM

27. marec 2020   
O treh vrstah odličnosti visokošolskega učitelja
doc. dr. Danijela Makovec Radovan   
FF UL

27. marec 2020   
Na študenta osredinjeno načrtovanje in organizacija študijskega procesa
izr. prof. dr. Sonja Rutar   
FAKULTETA ZA DIZAJN, TRZIN

27. marec 2020   
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi
izr. prof. dr. Tjaša Filipčič   
PEF UL
 
27. marec 2020   
Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanja
doc. dr. Janja Tekavc  
REKTORAT UM

3. april 2020  
Povezanost razvoja in izvedbe študijskih programov
izr. prof. dr. Sonja Rutar  
PEF UPR
                                                                                                                                                       
Morda vas bodo k udeležbi dodatno spodbudili govorniki in udeleženci tretjega nacionalnega posveta INOVUP.  Vabljeni k ogledu promocijskega filma.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino