Raziskovalni profil na Google Učenjaku

datum: 06.03.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Raziskovalna uspešnost oz. znanstvena odličnost fakultete/univerze je zelo pomemben kazalnik kakovosti delovanja visokošolskih zavodov; kazalniki znanstvene odličnosti institucije temeljijo na podatkih  oz. predstavljajo vsoto kazalnikov uspešnosti raziskovalnega dela vsakega posameznega raziskovalca. Trenutno je poleg nacionalnega sistema  SICRIS na voljo več mrežnih storitev oz. načinov vrednotenja raziskovalnega dela posameznika (npr. Research Gate, Academia).

Med njimi je izjemno pomemben tudi Google Učenjak. Google Učenjak služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil in tudi spletnih mest institucij iz akademske sfere, podatke/vnose za posameznika pa poveže z matično inštitucijo in citiranostjo njenih raziskovalcev (npr. Hirschev indeks, znan tudi kot h-indeks). Na tak način se podatki o znanstvenih dosežkih posameznikov pretvorijo v kazalnike znanstvene odličnosti akademske institucije.  

Veliko nas že ima na Google Učenjaku narejen lasten profil, vendar pa nimamo vsi kot delodajalca (angl. afiliation) navedene Univerze na Primorskem (University of Primorska); v takšnem primeru nas sistem ne prepozna kot raziskovalce naše univerze.

Z namenom dviga kazalnikov znanstvene odličnosti naše institucije vas prosim, da vsi ustvarite oz. posodobite vaš profil na Google Učenjaku (https://libguides.reading.ac.uk/boost/google-scholar-profile) kot institucijo pa izberete University of Primorska in tako zagotovite, da bodo vaši kazalniki ustrezno uvrščeni.  Odprtje profila vam bo vzela le nekaj minut časa, kasneje pa se bodo vse relevantne objave po objavi ali vnosu v Cobiss vanj samodejno nalagale, vi s tem ne boste imeli nobenega dodatnega dela.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino