Cikel usposabljanj s področja visokošolske didaktike

datum: 04.05.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


V mesecu maju UP PEF vabi na cikel e-usposabljanj s področja visokošolske didaktike, ki jih bodo izvedli visokošolski učitelji in sodelavci s fakultete. Usposabljanja potekajo v okviru projekta INOVUP.

_____________________________________________________________________________

Kako sta povezana spremljanje in ocenjevanje znanja z učenjem pri poučevanju na daljavo
izr. prof. dr. Sonja Rutar, Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.
11. maj 2020 od 10.00 do 12.00
aplikacija ZOOM
prijava: alenka.andrejasic@upr.si

Udeleženci bodo spoznali načela organizacije procesa poučevanja za razvoj samoregulacijskega učenja in bodo znali definirati učne izide.


Sokratski dialog kot učna tehnika

izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik
14. maj 2020 od 10.00 do 12.00
aplikacija ZOOM
prijava: alenka.andrejasic@upr.si

Na spletnem srečanju bodo udeležencem v sklopu metode na študente osredinjenega poučevanja predstavljeni osnovni gradniki sokratskega dialoga kot učne tehnike, ki bo izvedena tudi v praksi s pomočjo Zoom funkcije 'razdelitev sob' ('breakout rooms').


Preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanju

izr. prof. dr. Petra Dolenc, dr. Ana Bardorfer, pred.
22. maj 2020 od 10.00 do 12.00 
aplikacija ZOOM
prijava: alenka.andrejasic@upr.si

Udeleženci bodo poznali različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja ter pomen povratnih informacij.


Ostala usposabljanja so objavljena na spletni strani
INOVUP.

_____________________________________________________________________________

Opomba:
Udeležba na štirih srečanjih in oddaja dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu je pogoj za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju. Udeleženci se za izpolnitev teh pogojev lahko udeležijo štirih usposabljanj oziroma najmanj dveh v okviru cikla ter dodatno še dveh, organiziranih v okviru projekta INOVUP. Informacije o vseh usposabljanjih so dostopne na spletni strani www.inovup.si.

V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih organiziramo na Univerzi na Primorskem, v okviru ciklov usposabljanj.

logo ESS MIZS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino