INOVUP: Sokratski dialog kot učna tehnika

datum: 11.05.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


VISOKOŠOLSKE UČITELJE IN SODELAVCE TER DRUGE ZAPOSLENE vabimo na usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu Sokratski dialog kot učna tehnika.

IZVAJALKA/IZVAJALEC: izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik 
TERMIN: četrtek, 21. maj 2020, od 10. ure do 12.ure
TRAJANJE: 2 pedagoški uri  
KRAJ USPOSABLJANJA: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper (na daljavo, aplikacija ZOOM)

IZIDI USPOSABLJANJA:
Na spletnem srečanju bodo udeležencem v sklopu metode na študente osredinjenega poučevanja predstavljeni osnovni gradniki sokratskega dialoga kot učne tehnike, ki bo izvedena tudi v praksi s pomočjo Zoom funkcije 'razdelitev sob' ('breakout rooms').

NAČINI USPOSABLJANJA:  
Usposabljanje bo potekalo na daljavo in je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

DODATNE INFORMACIJE: alenka.andrejasic@upr.si 
Usposabljanje bo potekalo na daljavo v programu Zoom, zato vas prosimo, da si na osebni računalnik ali mobilno napravo ta program namestite. Pred začetkom usposabljanja vam bomo poslali povezavo do spletnega mesta, kjer bo delavnica potekala in vstopno kodo.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE:  prijava poteka preko spletne prijavnice.
Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest.


Opomba:
Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj s področja visokošolske didaktike, ki ga organizira UP Pedagoška fakulteta in bo potekalo do 22. maja 2020.

Udeležba na štirih srečanjih in oddaja dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu je pogoj za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju. Udeleženci se za izpolnitev teh pogojev lahko udeležijo štirih usposabljanj v okviru organiziranega cikla oziroma najmanj dveh v okviru cikla ter dodatno še dveh, organiziranih v okviru projekta INOVUP. Informacije o usposabljanjih so dostopne na spletni strani www.inovup.si. 

V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih v okviru ciklov usposabljanj organizira Univerza na Primorskem.

   

logo ESS MIZS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino