INOVUP usposabljanje: Sprotno in končno preverjanje znanja na daljavo

datum: 22.05.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Visokošolske učitelje in sodelavce ter druge zaposlene vabimo na usposabljanje v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu "Sprotno in končno preverjanje znanja na daljavo".

IZVAJALKA/IZVAJALEC: izr. prof. dr. Stanko Pelc
TERMIN: petek, 29. maj 2020, od 10. ure do 14. ure
TRAJANJE: 5 pedagoških ur  
KRAJ USPOSABLJANJA: UP PEF (na daljavo preko videokonferenčnega sistema ZOOM)

IZIDI USPOSABLJANJA:
Udeleženci znajo:
-    zastaviti ustrezna vprašanja za sprotno preverjanje znanja  v Interaktivni vsebini,
-    ustvariti ustrezna vprašanja za kvize v Moodle-u,
-    pripraviti in izvesti kviz v Moodle-u na daljavo v varnem okolju z uporabo SEB brskalnika.

NAČINI USPOSABLJANJA:  
Usposabljanje je zasnovano kot kombinacija predavanja, delavnic, evalvacije ter povratne informacije na oddana poročila udeležencev.

DODATNE INFORMACIJE: alenka.andrejasic@upr.si.
PRIJAVA NA USPOSABLJANJE:  prijava poteka preko spletne prijavnice.
Rok za prijavo je do 27. maja 2020 oz. do zapolnitve prostih mest.OPOMBA:
Usposabljanje je organizirano v okviru cikla usposabljanj s področja visokošolske didaktike, ki ga organizira Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. Udeležba na štirih srečanjih in oddaja dveh poročil o uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja v pedagoškem procesu je pogoj za pridobitev potrdila o pedagoško-andragoškem usposabljanju. Udeleženci se za izpolnitev teh pogojev lahko udeležijo štirih usposabljanj v okviru organiziranega cikla oziroma najmanj dveh v okviru cikla ter dodatno še dveh, organiziranih v okviru projekta INOVUP. Informacije o usposabljanjih so dostopne na spletni strani www.inovup.si.  V vsakem poročilu, ki ga udeleženec pripravi in odda po uvajanju in preizkušanju novih spoznanj pri svojem pedagoškem delu, zapiše proces izvedbe in refleksijo uvajanja treh spoznanih strategij in metod poučevanja. Na vsako oddano poročilo prejme udeleženec povratno informacijo izvajalca. Podrobnejša navodila za pripravo poročil udeleženci prejmejo na usposabljanjih, ki jih v okviru ciklov usposabljanj organizira Univerza na Primorskem.

   

logo ESS MIZS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino