INOVUP usposabljanja v juniju

datum: 02.06.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.


PRENOS ZNANJA MULTIPLIKATORJEV NA DALJAVO:
Visokošolski učitelji in sodelavci, ki se kot multiplikatorji usposabljajo v tujini, izvedejo po svoji vrnitvi na domači instituciji prenos znanja in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor.
 
3. junij 2020   
Primeri dobrih praks visokošolskega poučevanja v Belgiji
red. prof. dr. Matjaž Šraml   


PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA NA DALJAVO:
Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnice na usposabljanje.
 
 2. junij 2020   
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetov
izr. prof. dr. Robert Repnik

2. junij 2020   
Retorika in govor (z oz. raje brez maske)
prof. dr. Tivadar Hotimir

3. junij 2020   
Več kot le predavanje: o učenju z raziskovanjem prek spleta
doc. dr. Iztok Tomažič
 
9. junij 2020   
Pristop lateralnega mišljenja v naravoslovju
red. prof. dr. Maja Stojanović
 
10. junij 2020   
Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebin
doc. dr. Brigita Kacjan
 
11. junij 2020   
Usposabljanje za razvoj didaktično učinkovitega in varnega laboratorijskega in terenskega dela ter eksperimentalnih predavanj na področju fizike
izr. prof. dr. Robert Repnik
 
12. junij 2020   
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja
izr. prof. dr. Robert Repnik
 
16. junij 2020   
Miti in sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenja
izr. prof. dr. Katja Košir
 
22. junij 2020   
Mentoriranje doktorskih študentov - Vzpostavljanje sodelovalnega odnosa
prof. Vijay Kumar Mallan, Higher Development Education Center, University of Otago, Nova Zelandija   
 
23. junij 2020   
Mentoriranje doktorskih študentov – Aktivno spodbujanje za uspešno pripravo doktorskega dela
prof. Vijay Kumar Mallan, Higher Development Education Center, University of Otago, Nova Zelandija   

FORUM INOVUP:
Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na novo vzpostavljenem forumu, ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/


logo ESS MIZS


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. http://www.eu-skladi.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino