Objava Liste kandidatov za redne volitve dekana UP PEF

datum: 06.07.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Spoštovani,

na podlagi petega odstavka 17. člena Pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem (št. 002-35/17, sprejet na 25. redni seji Senata Univerze na primorskem, ki je potekala 13. decembra 2017) je Volilna komisija za izvedbo rednih volitev dekana Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete na svoji 1. redni seji, ki je potekala 3. julija 2020, potrdila Listo kandidatov za redne volitve dekana Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete.

V skladu z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve dekana Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete objavljamo Razglas Liste kandidatov za redne volitve dekana Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete.

Kandidatka prof. dr. Mara Cotič je bila predlagana s strani Oddelka za edukacijske vede UP PEF, Oddelka za predšolsko vzgojo UP PEF, Oddelka za razredni pouk UP PEF in Študentskega sveta UP PEF.

Objavljamo tudi Program dela kandidatke za dekanjo UP PEF  prof. dr. Mare Cotič za mandatno obdobje 2021-2025.

 

Predsednica volilne komisije
doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino